UEFISCDI a lansat  competiția pentru Proiecte experimental-demonstrative 2019

Detalii asupra competiției se găsesc aici.

INFORMAȚII UTILE

SCOP: realizarea și testarea modelelor demonstrative (funcționale/experimentale) pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi cu îmbunătățiri semnificative din domenii de specializare inteligentă sau de prioritate publică.

CONDIȚII DE PARTICIPARE
Propunerea de proiect este depusă de:
– o organizație de cercetare,  coordonatorul proiectului;
– o organizație de cercetare, coordonatorul proiectului, în parteneriat cu una sau mai multe organizații de cercetare;
– o organizație de cercetare, coordonatorul proiectului, în parteneriat cu cel puțin o întreprindere care are în obiectul de activitate cercetarea și dezvoltarea tehnologică;

– o organizație de cercetare, coordonatorul proiectului, în parteneriat cu o întreprindere care are în obiectul de activitate cercetarea și dezvoltarea tehnologică și una sau mai multe organizații de cercetare.

Recomandare: numărul maxim de parteneri care alcătuiesc consorțiul propunerii de proiect să fie 4

CRITERII DE ELIGIBILITATE
– activitățile proiectului nu au fost finanțate / nu sunt în curs de finanțare, parțial sau integral din alte surse bugetare;
– directorul de proiect este doctor în științe și are expertiză relevantă în tematica proiectului;
– directorul de proiect poate depune o singură propunere de proiect în calitate de director pentru prezenta competiție;

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
– cercetare fundamentală – max.10% din valoarea totală a proiectului alocată de la bugetul de stat;
– cercetare industrială;
– dezvoltare experimentală;

DURATA proiectului: minimum 18 luni – maximum 24 luni;

BUGET: maximum 600.000 lei/proiect cu respectarea schemei de ajutor de stat.

Finanțarea de la bugetul de stat alocată unui partener nu poate depăși valoarea alocată coordonatorului propunerii de proiect.

Bugetul total al competiției este de 60.000.000 lei;

CHELTUIELI EIGIBILE:

– cheltuieli cu personalul –  includ salarii pentru cercetători, doctoranzi, cercetători postdoctorali și tehnicieni angajați pe perioada derulării proiectului conform legislației in vigoare;

– cheltuieli de logistică – includ cheltuieli de capital, cheltuieli privind stocurile,  cheltuieli cu serviciile executate de terți (se pot subcontracta activități din proiect în cuantum de maximum 5% din valoarea proiectului);

– cheltuieli de deplasare pentru membrii echipei de cercetare în țară sau în străinătate;

– cheltuieli de regie (indirecte): reprezintă 25% din cheltuielile directe, din care se scad cheltuielile de subcontractare și cheltuielile cu echipamentele.

DEPUNEREA PROIECTELOR se face într-o sigura etapă, utilizând platforma www.uefiscdi-direct.ro.

Data limită de depunere a cererilor de finanțare este 11 octombrie 2019, ora 16:00.

DOCUMENTE NECESARE

Anexa III.4 – Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii

Anexa III.5 A – Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ (întreprinderi mari)

Anexa III.5 B – Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ (IMM)

Anexa III.6 – Declaraţie UBB director de proiect privind nefinanţarea din alte surse

Anexa III.7 – Declarație pe proprie răspundere UBB de acceptare a implementării proiectului

Anexa III.1 – Declarație UBB privind încadrarea în definiția organizației de cercetare

Anexa III.2 – Declarație UBB privind eligibilitatea organizației de cercetare

Anexa III.3 – Declarație privind încadrarea în definiția întreprinderii

Persoane de contact CMCS-UBB:  Adriana Mangu / adriana.mangu@ubbcluj.ro / int. 5374;  Mihaela Neamț / mihaela.neamt@ubbcluj.ro / int. 5114;