Universitatea Babeș-Bolyai a inițiat in 25 octombrie 2017 procedura pentru implementarea Strategiei pentru resurse umane pentru cercetători prin adoptarea Cartei Europene a Cercetătorului și a Codului de Conduită pentru recrutarea cercetătorilor, pentru obținerea distincției HR Excellence in Research.

Universitatea noastră a primit distincția ”HR Excellence in Research” în 13 decembrie 2018. Distincția reflectă angajamentul nostru de a îmbunătății continuu politicile de management ale resurselor umane, în conformitate cu Carta Europeană a Cercetătorului și Codul de Conduită pentru recrutarea cercetătorilor.

Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de Resurse Umane pentru Cercetători adoptat de Consiliul de Administrație al UBB în sedința din 11.12.2017 și revizuit la data de 09.10.2018 (text în limba engleză)

Scrisoare de adoptare a Cartei și a Codului Cercetătorilor

Carta Cercetătorului și Codul de Conduită  / Charter and Code (document în limba engleză)

Documente de implementare a Strategiei de Resurse Umane pentru Cercetători

Politica de Resurse Umane pentru cadre didactice și cercetători la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (parte a angajamentului UBB către Comisia Europeană prin Action Plan pentru Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R)

Codul de etică și deontologie profesională al Universității Babeș-Bolyai (document compatibilizat cu Carta Cercetătorului și Codul de Conduită)

Analiza programelor de cercetare la Universitatea Babeș-Bolyai

Indicatori pentru evaluarea calității profesionale a candidaților la poziția de cercetător/ cadru didactic în UBB

Norme privind aplicarea Planului individual de dezvoltare academică (Anexa 3 la Hotărârea Senatului nr. 9474/13 iulie 2020, modificată prin Hotărârea Senatului nr. 77/14.06.2021)

Procedura de accesare și utilizare a granturilor de tip seed – granturi oferite cadrelor didactice și cercetătorilor UBB pentru dezvoltarea profesională conform Planului individual de dezvoltare academică

Decizie de înființare a Unității pentru Recrutarea, Monitorizarea și Evaluarea (URME) activităților post-doctorale din Universitatea Babeș-Bolyai (în vederea realizării obiectivelor Action Plan pentru Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R)

Ghid de egalitate de gen – cuprinde politicile și planurile de promovare a egalității de gen în cadrul Universității Babeș-Bolyai

Strategia de internaționalizare a Universității Babeș-Bolyai pentru perioada 2021-2024