Granturi pentru susţinerea competitivităţii angajaţilor din UBB / Granturi de dezvoltare profesională didactică

Consiliul Științific al UBB (CS-UBB) și-a actualizat criteriile de evaluare a activității de cercetare-dezvoltare-inovare. Aceste criterii sunt specifice doar competițiilor ți evaluărilor interne gestionate de către CS-UBB (nu și, de exemplu, concursurilor pe post). Principala schimbare este excluderea a trei categorii de contribuții: articolele și cărțile de pe lista de publicații predătoare și/sau de vanitate a lui Beall, articolele din domenii socio-umane de la editura MDPI, “saloanele de inventică”. Limitarea se aplică doar contribuțiilor apărute după 1 octombrie 2021. Mai multe detalii – la adresa https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/cercetarea-la-ubb/consiliul-stiintific/

Hot. CA-UBB nr. 1671/22.02.2021 privind completarea și implementarea unor decizii legate de cercetare-competitivitate-excelență – menținere Hot. CA-UBB nr. 17020/2017 și pentru anul universitar 2020-2021

Hot. CA-UBB nr. 12841/14.09.2020 privind aplicarea unor hotărâri legate de cercetare – menținere Hot. CA-UBB nr. 17020/2017 și pentru anul universitar 2020-2021

Hot. CA-UBB nr. 19298/07.10.2019 privind aplicarea unor hotărâri legate de cercetare – menținere Hot. CA-UBB nr. 17020/2017 și pentru anul universitar 2019-2020

Hot. CA-UBB nr. 15450/10.09.2018 privind aplicarea unor hotărâri legate de cercetare – menținere Hot. CA-UBB nr. 17020/2017 și pentru anul universitar 2018-2019

Hot. CA-UBB nr. 4402/19.03.2018 cu privire la modificarea/completarea Hot. CA-UBB nr. 17020/11.09.2017 privind stimularea cercetării-competitivității-excelenței în UBB, în vederea îmbunătățirii vizibilității și impactului academic al UBB în aria internațională a educației și cercetării

Conform Hot. CA-UBB nr.17020/11.09.2017 privind stimularea cercetării-competitivității-excelenței în UBB, în vederea îmbunătățirii vizibilității și impactului academic al UBB în aria internațională a educației și cercetării, se implementează următoarele mecanisme de stimulare a performanței academice în UBB:

  • Granturi de susținere a competitivității pentru angajații UBB

Acord de grant pentru susținerea competitivității angajaților din UBB – model

  • Granturi de dezvoltare profesională didactică

Acord de grant pentru dezvoltare profesională didactică – model

Documente și informații utile:

Procedura internă privind implementarea Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 17020/11.09.2017

Lista revistelor clasificate pe subdomenii, ordonate în funcţie de scorul de influență al acestora (AIS) 2020 (ediția iunie 2021)

Persoane de contact CMCS:

Katalin Bege (e-mail: katalin.bege@ubbcluj.ro, int. 5110)

Augusta Ploscariu (e-mail: augusta.ploscariu@ubbcluj.ro, int. 5110)