Informații utile

Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului în vederea ocupării pozițiilor vacante existente în cadrul proiectelor de cercetare implementate la Universitatea Babeș-Bolyai

Hotărârea CA-UBB nr.13703/07.05.2012 privind pozițiile vacante în proiectele de cercetare la Universitatea Babeș-Bolyai

Hotărârea CA-UBB nr. 6918/22.04.2019 privind completarea HCA nr. 13703/07.05.2012 privind concursurile pentru posturile de cercetător vacante în proiectele de cercetare

ANUNȚ – în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, H.S. UBB nr.15483/19.10.2020 și HCA UBB nr. 10994/16.09.2021 la nivelul Centrului pentru Managementul Cercetării Stiinţifice se organizează concurs pentru acordarea gradației de merit

                              Rezultatele finale ale concursului pentru acordarea gradației de merit