Informații utile

Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului în vederea ocupării pozițiilor vacante existente în cadrul proiectelor de cercetare implementate la Universitatea Babeș-Bolyai

Hotărârea CA-UBB nr.13703/07.05.2012 privind pozițiile vacante în proiectele de cercetare la Universitatea Babeș-Bolyai

Hotărârea CA-UBB nr. 6918/22.04.2019 privind completarea HCA nr. 13703/07.05.2012 privind concursurile pentru posturile de cercetător vacante în proiectele de cercetare

În vederea publicării unui anunț cu privire la scoaterea la concurs a unei poziții vacante în proiecte de cercetare pe site-ul CMCS și pe site-urile de specialitate ANCS Jobs și Euraxess (după caz), este necesară completarea următoarelor documente:

Anexa 1 Propunere organizare concurs proiecte de cercetare

Anunțul pentru publicarea poziției vacante (varianta în limba română)

Anunțul pentru publicarea poziției vacante (varianta în limba engleză)