UEFISCDI a lansat competiția 2019 pentru finanțarea proiectelor de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente – TE.

Detalii asupra competiției se găsesc aici.

INFORMAȚII UTILE

SCOP: sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în științe, pentru crearea sau consolidarea propriei echipe de cercetare și a unui program de cercetare independent;

PARTICIPANȚI la competiție:
– instituții sau unități de cercetare-dezvoltare (organizații de cercetare) din România;
– tineri cercetători activi din România / cercetători din străinătate cu performanțe demonstrate prin calitatea și recunoașterea internațională a rezultatelor științifice;
– cercetătorii din străinătate/directori de proiecte, își vor desfășura activitatea la instituția gazdă din România, cu întreruperea activității în străinătate;

Condiții de ELIGIBILITATE pentru directorul de proiect:
– este doctor în științe, având titlul obținut în urmă cu cel puțin 4 ani, dar nu mai mult de 10 ani față de momentul depunerii propunerii de proiect;
– la momentul depunerii propunerii de proiect nu a împlinit vârsta de 41 de ani;
– este angajat în instituția gazdă, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată care acoperă cel puțin perioada contractului, sau are acordul de angajare, cel puțin pe perioada contractului de finanțare;
– îndeplinește standardele minimale de eligibilitate, ața cum sunt definite în Anexa 1 din pachetul de informații;
– poate depune o singură propunere de proiect de acest tip;

ECHIPA PROIECTULUI: este decisă de către directorul de proiect și poate fi  formată din: cercetători, cercetători postdoctoranzi, doctoranzi, masteranzi, care la momentul depunerii propunerii de proiect nu au împlinit vârsta de 41 de ani;
La momentul depunerii propunerii de proiect trebuie prezentată structura echipei, cu menționarea expertizei necesare. Trebuie sa se prevadă norme de timp, în fracțiuni de normă întreagă, pentru minimum trei persoane cu vârsta mai mică de 41 de ani (inclusiv directorul de proiect), la care se poate adăuga și un cercetător/inginer cu vârsta mai mare de 40 de ani.
Pozițiile libere vor fi anunțate public, inclusiv cele care se adresează personalului din instituția gazdă pe: http://www.euraxess.ro si http://jobs.research.gov.ro/.

DURATA unui proiect este de min. 18 luni – max. 24 luni;

BUGET:  finanțarea max. pentru un proiect pentru 24 luni este de 450.000 lei.
Bugetul alocat prezentei competiții, pentru întreaga perioadă de derulare a proiectelor este de max. 70.000.000 lei;

CHELTUIELI ELIGIBILE:
– cheltuieli de personal: includ salariile membrilor echipei de cercetare cu toate contribuțiile (angajat+angajator);
– cheltuieli de logistică: echipamente, consumabile, materiale, diseminare, informare, documentare, acces la infrastructura terților, conform HG 134/2011;
– cheltuieli de deplasare, atât pentru membrii echipei de cercetare (pentru stagii de documentare/cercetare, participări la manifestări științifice, etc) cât și pentru colaboratori/experți din țară sau strainătate sau participanți la manifestările științifice organizate în cadrul proiectului;
– cheltuieli  indirecte (regie) reprezintă 20% din cheltuieli directe: personal + mobilități + logistică (exceptând valoarea cheltuielilor pentru echipamentele CD);

DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECTE:
– cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
– platforma de depunere on-line a cererilor de finanțare va fi disponibilă începând cu data de 30 august 2019;
– termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 15 octombrie 2019, ora 16;

DOCUMENTE NECESARE

Acordul de participare a conducătorului de doctorat

Acord de angajare a directorului de proiect din afara UBB

Declarație director de proiect privind nefinanțarea din alte surse

Declaraţie pe propria răspundere a instituției gazdă prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituție

Persoane de contact CMCS-UBB: Adriana Popescu / adriana.popescu@ubbcluj.ro / int. 5114; Mihaela Neamț / mihaela.neamt@ubbcluj.ro / int. 5114;