Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice – CMCS – vine în sprijinul directorilor de proiect interesaţi să participe în proiecte de cercetare. Pentru a beneficia de consultanță și sprijin în procesul de depunere a propunerilor de proiecte, legătura cu CMCS este necesară încă din primele etape de pregătire a propunerii. Informaţiile administrative necesare, obţinerea la timp a semnăturilor, verificarea propunerii de proiect înainte de depunere, etc, vor fi solicitate personalului CMCS.

După câştigarea unui proiect, este obligatoriu ca acesta să fie înregistrat în aplicaţia Managementul Cercetării. Astfel, datele de identifcare ale proiectului se vor regăsi şi în sistemul contabil folosit la UBB.

  • Proiecte cu finanțare națională

Propunerea de proiect este luată în evidenţa CMCS prin completarea unei fișe de prezentare a propunerii de proiect / depunerea propunerii de proiect în format electronic, in conformitate cu Hotărârea CA-UBB nr. 5025/21.03.2016 privind propunerile de proiecte de cercetare derulate în cadrul UBB.

  • Proiecte cu finanțare internațională

Propunerea de proiect este luată în evidenţa CMCS prin completarea unei fișe de prezentare a propunerii de proiect / depunerea propunerii de proiect în format electronic, in conformitate cu Hotărârea CA-UBB nr. 5025/21.03.2016 privind propunerile de proiecte de cercetare derulate în cadrul UBB.

Pentru obţinerea datelor administrative ale UBB (PIC; LEAR, reprezentanţi legali, status al organizaţiei, etc), vă recomandăm să apelaţi DOAR la serviciul specializat din cadrul UBB (CMCS), pentru a evita astfel furnizarea de informaţii eronate.

Model fișa de de prezentare a propunerii de proiect