• Date
  Vacancy
  Positions available
  Details / Results
 • Asistent cercetare științifică (doctorand)
  1
 • Scientific Researcher
  1
 • Asistent Cercetare Știinţifică
  1

 • EVENIMENTE, SESIUNI DE COMUNICARI, CONFERINTE Consiliul  Stiintific al UBB (CS-UBB) si-a actualizat criteriile de evaluare a activitatii de cercetare-dezvoltare-inovare. Aceste criterii sunt specifice doar competitiilor si evaluarilor interne gestionate de catre CS-UBB (nu si, de exemplu, concursurilor pe post). Principala …

  23-30 July 2021 Read More »


Universitatea Babeş-Bolyai (UBB/BBU) este o universitate comprehensivă, valorizând deja contribuţiile academice la toate nivelurile:
 • cercetare;
 • educaţie;
 • servicii către comunitate
 • administraţie, prin premii anuale (ex. ştiinţifice şi didactice) şi prin promovarea la nivel public a propriilor angajaţi de marcă (ex. profesorul săptămânii).