Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță lansarea Competiției pentru Susținerea de evenimente științifice naționale și internaționale în anul 2024, din cadrul Programului 5.10-Știință și societate al Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2022-2027 (PNCDI IV)

Propunerile se depun continuu de la data lansării competiției (conform Ordinului MCID), până la utilizarea integrală a bugetului alocat, dar nu mai târziu de 1 octombrie 2024 ora 16.00.

Manifestările științifice/evenimentele se vor desfășura pâna cel mai târziu la 20 noiembrie 2024.

Bugetul manifestării științifice:

1. Pentru manifestări științifice internaționale (minimum 30% din participanții înregistrați să fie afiliați din străinatate) organizate în România de către organizații din Romania bugetul care poate fi alocat din fondurile MCID este de maxim 100.000 lei;

2. Pentru manifestări științifice naționale cu participare internațională (minimum 10% din participanții, dar nu mai puțin de 3 participanți, să fie din străinatate, din cel putin 2 țări) organizate în România, bugetul este de maxim 40.000 lei.

Ghidul aplicantului privind competiția pentru susținerea de evenimente științifice naționale și internaționale 2024 se poate descărca de pe link-ul: https://www.mcid.gov.ro/wp-content/uploads/2024/04/OMCID-20678_20240419-Sustinere-evenimente-stiintifice_Anexa-semnata.pdf 

Aplicațiile – 2 exemplare pe suport de hârtie semnate olograf de către responsabilul de eveniment din universitate și o copie electronică pe stick – vor fi preluate și înregistrate la Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice și transmise instituțional autorității finanțatoare.

 

Informații suplimentare la CMCS zilnic între orele 08.00-16.00.

Persoana de contact: Corina Man, Tel: 0264 405374; 0264 405300, int. 5374; e-mail: corina.man@ubbcluj.ro