Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
CERCETATOR STIINTIFIC
PN-III-P2-2.1-PED-2019-3837
ASISTENT CERCETARE STIINTIFICA
PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0350 GRraphene4Life
CERCETATOR STIINTIFIC
PN-III-P4-ID-PCE-2020-0454
CERCETATOR STIINTIFIC (POST DOC)
PN-III-P1-1.1-TE-2019-1320
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA
PN-III-P1-1.1-TE-2019-1320
ASISTENT CERCETARE STIINTIFICA
Proiect PN III- P4-ID-PCE-2020-0032
  • EVENIMENTE, SESIUNI DE COMUNICARI, CONFERINTE Consiliul  Stiintific al UBB (CS-UBB) si-a actualizat criteriile de evaluare a activitatii de cercetare-dezvoltare-inovare. Aceste criterii sunt specifice doar competitiilor si evaluarilor interne gestionate de catre CS-UBB (nu si, de exemplu, concursurilor pe post). Principala …

    Newsletter 23-29 iulie 2021 Read More »


Universitatea Babeş-Bolyai (UBB/BBU) este o universitate comprehensivă, valorizând deja contribuţiile academice la toate nivelurile:
  • cercetare;
  • educaţie;
  • servicii către comunitate
  • administraţie, prin premii anuale (ex. ştiinţifice şi didactice) şi prin promovarea la nivel public a propriilor angajaţi de marcă (ex. profesorul săptămânii).