Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA
Horizon Europe MSCA 101073292 Globalization, Europe, Multilateralism. Democratic Institutions, the rise of Alternative MOdels and mounting Normative Dissensus – GEM DIAMOND
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA
PN-III-P4-ID-PCE-2020-2006–WORPER
  • OPORTUNITATI DE FINANTARE UEFISCDI anunta lansarea apelului M-ERA.NET 3, cu termen limita de depunere a pre-propunerilor 15 iunie 2022. Scopul apelului este de a finanta proiecte transnationale de RTD ambitioase care abordeaza cercetarea si inovarea materialelor, inclusiv materialele pentru baterii …

    Newsletter 13-19 mai 2022 Read More »


Universitatea Babeş-Bolyai (UBB/BBU) este o universitate comprehensivă, valorizând deja contribuţiile academice la toate nivelurile:
  • cercetare;
  • educaţie;
  • servicii către comunitate
  • administraţie, prin premii anuale (ex. ştiinţifice şi didactice) şi prin promovarea la nivel public a propriilor angajaţi de marcă (ex. profesorul săptămânii).