UEFISCDI a lansat competiția pentru Proiecte de Transfer la Operatorul Economic 2019

Pachetul de informații este disponibil aici.

INFORMAȚII UTILE

SCOP: creșterea competitivității mediului economic prin asimilarea rezultatelor CDI ale organizațiilor de cercetare și transferul acestor rezultate către piață;

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Propunerea de proiect este depusă de o întreprindere (coordonatorul proiectului) în sensul legislației în vigoare din domeniul ajutorului de stat, care are în obiectul său de activitate cercetarea și dezvoltarea tehnologică, în parteneriat cu cel puțin o organizație de cercetare de drept public. Din structura parteneriatului pot face parte și alte întreprinderi (dacă fac parte din același cluster cu coordonatorul proiectului);
La nivelul unui proiect, finanțarea de la bugetul de stat solicitată de către întreprinderile participante în proiect trebuie să fie de minimum 50% din valoarea totală a proiectului de la bugetul de stat.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:
Se pot depune proiecte ale căror activități nu au fost finanțate sau care nu sunt în curs de finanțare parțial sau integral din alte surse bugetare.

Directorul de proiect poate depune o singură propunere de proiect în prezenta competiție.

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:
– cercetare industrială;
– dezvoltare experimentală;
– activități de inovare;
– studii de fezabilitate (pot fi decontate numai din surse proprii);

DURATA proiectului: minimum 12 luni – maximum 24 luni;

BUGETUL maxim alocat pentru un proiect este de 1.200.000 lei, cu respectarea schemei de stat. Bugetul total al prezentei competiții este de 50.000.000 lei.

CHELTUIELI ELIGIBILE

– cheltuieli cu personalul includ salarii pentru membrii echipei (cercetători, cercetători postdoctorali, ingineri/ tehnicieni, angajați pe perioada derulării proiectului de cercetare conform legislației în vigoare);

– cheltuieli de logistică includ cheltuieli de capital, cheltuieli privind stocurile, cheltuieli cu serviciile executate de terți (se pot subcontracta activități din proiect în valoare de maximum 15% din valoarea finanțării de la bugetul de stat);

– cheltuieli de deplasare aferente deplasărilor în țară sau în străinătate ale membrilor echipelor de cercetare;

– cheltuieli de regie: se calculează ca procent de maximum 25% din cheltuielile directe, din care se scad cheltuielile de subcontractare și cheltuielile cu echipamentele.

Depunerea propunerilor de proiecte se face într-o singură etapă, utilizând platforma www.uefiscdi-direct.ro.
Data limita de transmitere a propunerilor de proiecte este 11 octombrie 2019, ora 16:00.

DOCUMENTE NECESARE

Anexa III.6 – Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare

Anexa III.7 – Declarație privind eligibilitatea organizației de cercetare

Persoane de contact CMCS-UBB: Adriana Mangu / adriana.mangu@ubbcluj.ro / int. 5374; Mihaela Neamt / mihaela.neamt@ubbcluj.ro / int. 5114;