Faza de implementare

La începutul anului financiar, fiecare director de proiect va completa următoarele documente interne:

Notă justificativă privind cheltuielile

Notă privind cheltuielile cu personalul

Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu logistica

  • Pentru derularea achizițiilor (echipamente, materiale, servicii, etc.) din proiectele de cercetare se completează referatul de necesitate
  • Pentru efectuarea unor realocări între categoriile de cheltuieli prevăzute în Devizul cadru se completează cererea de modificare a devizului

Cheltuieli de deplasare

Cheltuieli din regia proiectelor

  • Pentru utilizarea sumelor din regia de cercetare la dispoziția colectivelor de cercetare se completează formularul tip justificativ regie 24%
  • Pentru utilizarea sumelor din regia de cercetare la dispoziția colectivelor de cercetare pentru obiective majore de infrastructură se completează formularul tip justificativ regie 16%
  • Pentru realocarea sumelor din regia de cercetare de la categoria 16% către categoria 24% se completează formularul tip cerere de realocare regie