La începutul anului financiar, fiecare director de proiect va completa următoarele documente interne:

Notă privind cheltuielile cu personalul

Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu logistica

  • Pentru derularea achizițiilor (echipamente, materiale, servicii, etc.) din proiectele de cercetare se completează referatul de necesitate
  • Pentru efectuarea unor realocări între categoriile de cheltuieli prevăzute în Devizul cadru se completează cererea de modificare a devizului

Cheltuieli de deplasare

Cheltuieli din regia proiectelor