Publicații


Reviste și edituri ale UBB

Publicații științifice UBB

Studia Universitatis Babeș-Bolyai

Edituri UBB


Reviste indexate/cotate ISI

Reviste românești indexate/cotate ISI 

Clasificarea revistelor cotate ISI, pe subdomenii, în funcţie de valoarea AIS (article influence score), conform ediţiei JCR-2017 (iunie 2018), pe zonele roşii şi galbene

Clasificarea revistelor cotate ISI, pe subdomenii, în funcţie de valoarea IF (impact factor), conform ediţiei JCR-2017 (iunie 2018), pe zonele roşii şi galbene


Clasificarea CNCSIS/CNCS a revistelor și a editurilor

Reviste recunoscute CNCS din domeniul Artelor și științelor umaniste

Edituri recunoscute CNCS din domeniul Artelor și științelor umaniste

Reviste recunoscute CNCSIS

Edituri recunoscute CNCSIS


Baze de date Anelis Plus

banere

Asociaţia Universităţilor, Institutelor de Cercetare – Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România ANELIS PLUS activează cu scopul reprezentării intereselor de informare şi documentare a membrilor săi, promovând cunoaşterea şi susţinând implementarea politicilor educaţionale şi de cercetare prin achiziţia de resurse electronice de informare ştiinţifică destinate învăţământului şi cercetării, pentru a răspunde nevoilor crescânde de informare şi documentare ale utilizatorilor din România. Asociaţia promovează educaţia şi cercetarea ştiinţifică prin proiecte finanţate naţional / internaţional.

Resursele electronice de documentare accesibile în cadrul UBB:

thomson_isi_smallscopus_smallscience_direct_smalloxford_journals_collection_smallwiley_online_library  ebsco_host_busines_source_complete_small ebsco_host_academic_search_complete_small aps_small aip_small MathSciNet-logoebsco_host_art_fulltext_small

Revista de Politica Științei și Scientometrie (RPSS)