Publicații


Publicații științifice UBB

Studia Universitatis Babeș-Bolyai

Editura UBB


Reviste cotate/indexate Web of Science/Scopus/Erih Plus

Reviste românești indexate/cotate Web of Science (Science Citation Index Expanded – SCI-EXPANDED, Social Sciences Citation Index – SSCI și Arts and Humanities Citation Index – AHCI)

Reviste românești indexate Web of Science (Emerging Sources Citation Index – ESCI)

Clasificarea revistelor cotate ISI, pe subdomenii, în funcţie de valoarea AIS (article influence score), conform ediţiei JCR-2019 (iunie 2020), pe zonele roşii şi galbene

Clasificarea revistelor cotate ISI, pe subdomenii, în funcţie de valoarea IF (impact factor), conform ediţiei JCR-2019 (iunie 2020), pe zonele roşii şi galbene


Evaluarea CNCS a publicațiilor științifice – 2020

Reviste – Rezultatele finale ale evaluării CNCS 2020 din domeniul Științelor Umaniste 

Edituri – Rezultatele finale ale evaluării CNCS 2020 din domeniul Științelor Umaniste 


Baze de date Anelis Plus

Asociaţia Universităţilor, Institutelor de Cercetare – Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România ANELIS PLUS activează cu scopul reprezentării intereselor de informare şi documentare a membrilor săi, promovând cunoaşterea şi susţinând implementarea politicilor educaţionale şi de cercetare prin achiziţia de resurse electronice de informare ştiinţifică destinate învăţământului şi cercetării, pentru a răspunde nevoilor crescânde de informare şi documentare ale utilizatorilor din România. Asociaţia promovează educaţia şi cercetarea ştiinţifică prin proiecte finanţate naţional / internaţional.

Resursele electronice de documentare accesibile în cadrul UBB:

scopus_smalloxford_journals_collection_smallwiley_online_library  ebsco_host_busines_source_complete_small ebsco_host_academic_search_complete_small aps_small aip_small MathSciNet-logoebsco_host_art_fulltext_small

ARHIVĂ-Clasificarea CNCSIS/CNCS a revistelor și a editurilor

Reviste recunoscute CNCS din domeniul Artelor și științelor umaniste

Edituri recunoscute CNCS din domeniul Artelor și științelor umaniste

Reviste recunoscute CNCSIS

Edituri recunoscute CNCSIS