Institute, centre și laboratoare

Activitatea de cercetare din UBB se desfășoară independent sau în grupuri profesionale, beneficiind de facilitățile oferite de infrastructura de cercetare disponibilă. Afilierea la grupuri sau unităţi de cercetare nu este condiționată sau restricționată, orice cercetător având posibilitatea de a contribui la teme de cercetare din propria specialitate, interdisciplinare sau multidisciplinare.

UBB încurajează asocierea cercetătorilor în colective, centre şi institute, cu prioritate interdisciplinare, în ideea canalizării resurselor spre proiecte şi direcţii de cercetare de cât mai mare relevanță și impact în comunitatea științifică.

Institutul Emil G. Racoviță pentru Studiul Vieții în Condiții Extreme


blue_ribbon_NEW

Acreditarea/Reacreditarea unităților de cercetare-dezvoltare-inovare

Hotărârea Senatului UBB nr. 78/20.06.2022 privind acreditarea Centrului de Negocieri Internaționale

Hotărârea Senatului UBB nr. 19/18.02.2022 privind restructurarea și redenumirea Institutului de Cercetări Europene (Institutul de Relații Internaționale și Studii de Arie

Hotărârea Senatului UBB nr. 151/15.11.2021 privind acreditarea a două Centre de Cercetare

Hotărârea Senatului UBB nr. 108/14.09.2021 privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetare în Inteligență Computațională Aplicată

Hotărârea Senatului UBB nr. 107/14.09.2021 privind reacreditarea Centrului de Cercetare în Administrația Publică

Hotărârea Senatului UBB nr. 58/17.05.2021 privind lista unităților de cercetare acreditate la nivel de UBB

Hotărârea Senatului UBB nr. 13356/21.09.2020 privind Metodologia pentru (re)acreditarea unităților de cercetare-dezvoltare-inovare din UBB

Condiții generice de evaluare folosite de către CS-UBB