Unități de cercetare


Institute, centre și laboratoare

Activitatea de cercetare din UBB se desfășoară independent sau în grupuri profesionale, beneficiind de facilitățile oferite de infrastructura de cercetare disponibilă. Afilierea la grupuri sau unităţi de cercetare nu este condiționată sau restricționată, orice cercetător având posibilitatea de a contribui la teme de cercetare din propria specialitate, interdisciplinare sau multidisciplinare.

UBB încurajează asocierea cercetătorilor în colective, centre şi institute, cu prioritate interdisciplinare, în ideea canalizării resurselor spre proiecte şi direcţii de cercetare de cât mai mare relevanță și impact în comunitatea științifică.


blue_ribbon_NEW

Acreditarea/Reacreditarea unităților de cercetare-dezvoltare-inovare 2021

Hotărârea Senatului UBB nr 13356/21.09.2020 privind Metodologia pentru (re)acreditarea unităților de cercetare-dezvoltare-inovare din UBB

Calendar

• Depunere aplicații: 04.01.2021 – 29.01.2021 – in platforma de Evaluare a Institutului STAR-UBB: https://starapp.ubbcluj.ro/ ;

• Verificare eligibilitate și alocare evaluatori, afișare rezultate eligibilitate – 12.02.2021;

• Perioadă contestații eligibilitate: 12.02. – 15.02.2021;

• Evaluarea aplicațiilor: 16.02. – 26.02.2021;

• Afișarea rezultatelor evaluării – 26.02.2021;

• Depunere contestații: 26.02. – 02.03.2021;

• Evaluare contestații: 03.03. – 05.03.2021;

• Rezultate finale înaintate către Rectorat – 5.03.2021.ARHIVĂ

Acreditarea/reacreditarea unităților de cercetare – 2016-2020

Hotărârea CA-UBB nr. 11133/13.06.2016 privind procedura de actualizare a acreditărilor Unităților de Cercetare-Dezvoltare-Inovare din UBB

Metodologia pentru înființarea și certificarea/acreditarea unităților de cercetare, conform Hotărârii Senatului nr.10887/05.05.2014

Criterii de evaluare a unităților de cercetare, conform Hotărârii Senatului nr. 404/SEN/03.12.2012

Precizări referitoare la completarea documentației de autoevaluare, cererea de evaluare și statul de funcții

Conform Hotărârii Senatului nr. 308/SEN/13.05.2013 adoptată în urma procesului de evaluare a unităților de cercetare din UBB se publică lista unităților de cercetare certificate, cărora le-au fost atribuite diplomele corespunzătoare în acest sens. Menționăm că procesul de evaluare este continuu și se va derula la solicitările venite din partea unităților care nu au fost certificate în această etapă.

Unități de cercetare ale UBB certificate (2013-2015)