Consiliul Științific

Componența Consiliului Științific al Universității Babeș-Bolyai pentru mandatul 2020-2024

Conducerea Consiliului Științific
1 Prof. dr. SILAGHI-DUMITRESCU Radu -Președinte Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
2 Prof. dr. BAUMGARTEN Alexander – Vicepreşedinte (ştiinţe umaniste) Facultatea de Istorie şi Filosofie
3 Prof. dr. DRAGOŞ Dacian – Vicepreşedinte (ştiinţe sociale) Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
4 Conf. dr. HARTEL Tibor – Vicepreşedinte (ştiinţele naturii/exacte) Facultatea de Biologie și Geologie
5 Prof. dr. TURCUȘ Claudiu –  Vicepreședinte (arte) Facultatea de Teatru şi Film
Membri ai Consiliului Științific
6 Prof. dr. AŞTILEAN Simion Facultatea de Fizică
7 Prof. dr. BACIU Călin Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
8 Șef lucr. dr. BALICA Constantin Facultatea de Biologie și Geologie
9 Prof. dr. BANCIU Horia Facultatea de Biologie și Geologie
10 Prof. dr. BICAN Ioana Facultatea de Litere
11 Prof. dr. CHERECHEŞ Răzvan Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
12 Conf. dr. CICEO Georgiana Facultatea de Studii Europene
13 Prof. dr. CIOCOI-POP Rareș Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
14 CS I dr. COMAN Virginia Institutul de Cercetări în Chimie “Raluca Ripan” (ICCRR)
15 Prof. dr. COSMA Smaranda Facultatea de Business
16 Conf. dr. CRĂCIUN Florin Facultatea de Matematică şi Informatică
17 Prof. dr. Ing. CRISTEA Mircea Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
18 Prof. dr. CULIC Irina Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
19 Prof. dr. CZIBULA Gabriela Facultatea de Matematică şi Informatică
20 Conf. dr. DEGI L. Csaba Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
21 Prof. dr. GABOR Alida Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
22 Prof. dr. GILLICH Gilbert-Rainer Facultatea de Inginerie
23 Conf. Dr. GROȘAN Teodor Facultatea de Matematică şi Informatică
24 Prof. dr. FILIPESCU Sorin Facultatea de Biologie și Geologie
25 Conf. dr. LUKÁCS Olga Facultatea de Teologie Reformată și Muzică
26 Conf. dr. HADADE Niculina Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
27 Prof. dr. HOLLO Laszlo Facultatea de Teologie Romano-Catolică
28 Prof. dr. ILOAIE Ștefan Facultatea de Teologie Ortodoxă
29 Prof. dr. KRISTÁLY Alexandru Facultatea de Știinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
30 Prof. dr. LAZĂR Dorina Facultatea de Știinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
31 Conf. Dr. LEOPOLD Nicolae Facultatea de Fizică
32 Lect. dr. PEDESTRU Mihai Facultatea de Teatru şi Film
33 CS I dr. PUŞCAŞ Mihai  Grădina Botanică Alexandru Borza
34 Conf. dr. RUSCU Dan Facultatea de Teologie Greco-Catolică
35 Prof. dr. SILAGHI Gheorghe Cosmin Facultatea de Știinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
36 Conf. dr. SZABÓ Levente Facultatea de Litere
37 Conf. dr. ȘTEFAN Simona Facultatea de Psihologie şi Știinţe ale Educaţiei
38 Prof. dr. VASIU Ioana Facultatea de Drept
39 Conf. dr. ZOTIC Vasile Facultatea de Geografie
40 Prof. dr. NEDA Zoltán directorul Institutului de Studii Doctorale
41 Ing. NEAMŢ Mihaela Centrul pentru Managementul Cercetării Știinţifice
42 CRIȘAN Gabriela Centrul de Management şi Transfer Tehnologic şi Cognitiv

 


2020

2019

_______________________________________


Puncte de vedere și documente ale CS-UBB

2020

2018

2017

2016

2014

2013