Conform prevederilor art. 130, alin (2) al Legii Educației Naționale nr. 1/2011, rectorul universității prezintă anual un raport public privind starea universității. Acest raport include cel puțin următoarele informații:

a) situația financiară a universității, pe surse de finanțare și tipuri de cheltuieli;
b) situația fiecărui program de studii;
c) situația personalului instituției;

e) situația asigurării calității activităților din cadrul universității;
f) situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare;
g) situația posturilor vacante;
h) situația inserției profesionale a absolvenților din promoțiile precedente.