Unitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din UBB dispun de o infrastructură și aparatură modernă, achiziționată în mare parte prin proiectele derulate instituțional și valorificate în mediul economic. Infrastructura Strategică de Cercetare a Universității Babeș-Bolyai – Platforma rUBB – face parte din Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie al UBB (Institutul STAR-UBB) și se află în coordonarea Consiliului Științific al UBB.

Cerere actualizare/includere în platforma rUBB a elementelor de infrastructură

Hotărârea CA-UBB nr. 11134/13.06.2016 cu privire la Infrastructura Strategică de Cercetare a Universității Babeș-Bolyai (Platforma-rUBB)

blue_ribbon_NEW

Registrul Național al Infrastructurilor de Cercetare ERRIS – Engage in the Romanian Research Infrastructures System)

Platforma ERRIS a fost deERRISzvoltată pentru a veni în sprijinul coordonatorilor infrastructurilor de cercetare publice/private din România și a celor care doresc să beneficieze de serviciile oferite de aceste infrastructuri, stimulând colaborarea și participarea la rețele naționale și internaționale de profil a comunității științifice din România.

Administrator instituțional platforma ERRIS: Mihaela Neamț – CMCS

Contact: mihaela.neamt@ubbcluj.ro

Raportul CRIC de strategie privind infrastructurile de cercetare din România


MERIL – Mapping of the European Research Infrastructure Landscape

csm_new_MERIL_logo_f637ce13c8Platformele SkyRa și MATRIX din cadrul Institutului Internațional pentru Studii Avansate în Psihoterapie și Sănătate Mintală Aplicată constituie o structură de cercetare de interes european, fiind incluse în rețeaua MERIL (Mapping of the European Research Infrastructure Landscape – o centralizare a infrastructurilor de excelenţă, cu relevanţă la nivel internaţional). Este prima structură de cercetare din domeniul științelor socio-umane cu instanţiere fizică în România şi prima infrastructură universitară de cercetare din România, inclusă în rețeaua MERIL.


European_Commission.svgESFRI – Forumul Strategic European pentru Infrastructuri de Cercetare

ESFRI, Forumul Strategic European pentru Infrastructuri de Cercetare, este un instrument strategic pentru a dezvolta integrarea ştiinţifică a Europei şi a întări cooperarea internaţională. Accesul competitiv şi liber la infrastructuri pentru cercetare de înaltă calitate susţine şi stabileşte un etalon pentru calitatea activităţilor cercetătorilor europeni şi atrage cei mai buni cercetători din întreaga lume.
Misiunea ESFRI este de a susţine o abordare coerentă şi strategică a politicilor europene referitoare la  infrastructurile pentru cercetare, precum şi de a facilita iniţiative multilaterale care conduc la folosirea şi dezvoltarea eficientă a infrastructurilor pentru cercetare, la nivel european şi internaţional.


Cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC)