Strategia de cercetare / hotărâri interne UBB


Strategia cercetării

Strategia UBB în cercetarea științifică are drept obiectiv major creșterea prestigiului Universității în plan național și internațional, pe baza unor contribuții semnificative la dezvoltarea cunoașterii și a infrastructurii de care dispune, promovând cu consecvență cercetarea inter și multidisciplinară.

—————————————


Regulamente și hotărâri interne ale UBB

 I. Hotărâri ale Consiliului de Administrație al UBB/HCA (în baza legislaţiei naţionale şi a Hotărârilor Senatului UBB)

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Arhivă

II. Hotărâri ale Senatului UBB/HS-UBB

2020

2019

2018

2016

Arhivă