Strategia cercetării

Strategia UBB în cercetarea științifică are drept obiectiv major creșterea prestigiului Universității în plan național și internațional, pe baza unor contribuții semnificative la dezvoltarea cunoașterii și a infrastructurii de care dispune, promovând cu consecvență cercetarea inter și multidisciplinară.

—————————————


Regulamente și hotărâri interne ale UBB

 I. Hotărâri ale Consiliului de Administrație al UBB/HCA (în baza legislaţiei naţionale şi a Hotărârilor Senatului UBB)

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Arhivă

II. Hotărâri ale Senatului UBB/HS-UBB

2020

2019

2018

2016

Arhivă