În vederea întăririi capacității de cercetare cu participarea cetățenilor (citizen science) la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), Consiliul Științific al UBB şi Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) lansează în 2024 granturile academice de tip Citizen Science Fellowships, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2024-F-0456.

Proiectul urmărește consolidarea aspectelor de Știință cu Cetățenii (ȘC) cu accent pe colectarea/generarea datelor științifice cu ajutorul cetățenilor în paradigma ȘC în cadrul facultăților UBB şi a centrelor de cercetare de excelență asociate Școlilor Academice de Știință ale UBB. În acest sens se are în vedere dezvoltarea resursei umane implicate în activități de știință cu cetățenii, prin acordarea de Citizen Science Fellowshipuri focalizate pe inovare, în vederea dezvoltării de (noi) teme și proiecte de cercetare inovativă cu participarea cetățenilor.

  • Se acordă maximum trei (3) Citizen Science Fellowships, pentru cadrele didactice, cercetătorii și doctoranzii UBB care la data înscrierii au lansat pe platforma de Știință cu Cetățenii a UBB proiecte cu elemente inovative de știință cu cetățenii, în colaborare cu facultățile, laboratoarele și centrele de cercetare ale UBB;
  • Perioada de derulare a fellowshipurilor: 2 septembrie – 29 noiembrie 2024;
  • Bursa pentru fiecare Citizen Science Fellowship se acordă pentru o lună și este în cuantum de 4500 RON;
  • Dosarele de candidatură se depun/transmit în perioada 17 iunie 15 iulie 2024 la Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice (CMCS), prin e-mail adresat CS-UBB (consiliul.stiintific@ubbcluj.ro).
  • Dosarul trebuie să conțină:
  1. i) CV-ul și lista de contribuții academice relevante ale candidaților (maximum 10 publicații), cele două pot fi reunite într-un fișier unic;
  2. ii) Cererea de înscriere, de maximum o pagină, în format liber, care să includă Titlul proiectului, Domeniul de cercetare, link către proiectul încărcat pe platforma de Știință cu Cetățeni (https://citizenscience.openscience.ubbcluj.ro/home) – în acest sens, înainte de inițierea proiectului, recomandăm parcurgerea de către aplicanți a ghidurilor de utilizare disponibile pe platformă.
  • Ca urmare a implementării proiectului la UBB, fiecare beneficiar de fellowship Citizen Science are obligația de a realiza, până la data de 29 noiembrie 2024, un raport de activitate în format liber, maxim 3 pagini, în care să prezinte starea proiectului, îndeplinirea indicatorilor minimi de rezultat (minimum 5 cetățeni voluntari în proiect, minimum 10 date colectate/măsurători realizate de cetățeni).
  • Selecția aplicațiilor va fi făcută de Consiliul Științific cu sprijinul Grupului de Lucru pentru Știință Deschisă al UBB, luându-se în calcul impactul social al proiectului, capacitatea de implicare a cetățenilor, CV-ul directorului de proiect și rigurozitatea academică a proiectului.
  • Calendarul competiției:
Activitate Termen
Lansarea competiției 11 iunie 2024
Depunere dosare 17 iunie -15 iulie 2024
Verificare eligibilitate – evaluare dosare 15-24 iulie 2024
Informarea aplicanţilor asupra rezultatelor preliminare ale evaluării 25 iulie 2024
Primirea contestațiilor 29 iulie 2024, ora 14:00
Informare asupra rezultatelor finale ale competiției 29-30 iulie 2024