Advanced Fellowships Externe

Advanced Fellowships Externe acordate în competiția 1  – perioada de implementare februarie-iunie 2019

prin proiectul 33PFE/2018 (INFRASTRUCTURA STRATEGICĂ LA UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DE TEHNOLOGII NOI ȘI EMERGENTE – 2018-2020), finanțat în cadrul competiției 2018 Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, organizată de Ministerul Cercetării și Inovării.

Nr. Crt. Nume și prenume beneficiar Instituția de proveniență a beneficiarului Nume și prenume reprezentant UC/CS-UBB UC/ CS-UBB
1 Gyorgy Szabo Research Institute for Technical Physics and Materials Science in Budapest, Hungary Neda Zoltan CS-UBB
2 Ingve Simonsen Physics at the Norwegian Institute of Science and Technology in Trondheim, Norway Neda Zoltan CS-UBB
3 Najdoski Metodija Ss. Cyril and Methodius University in Skopje Silaghi-Dumitrescu Luminița Centrul de Cercetare în Heterochimie Fundamentală și Aplicată (METALOMICA)
4 Witek Magdalena Academia de Științe din Polonia Keresztes Lujza/Marko Balint Centrul de Biologie Sistemică, Biodiversitate și Bioresurse
5 Barroso-Flores Joaquin National Autonomous University of Mexico Silaghi-Dumitrescu Radu Centrul de Cercetare în Heterochimie Fundamentală și Aplicată (METALOMICA)
6 Pârvulescu Constantin University of St. Gallen Runcan Miruna Centrul de Cercetare și Creație in Teatru, Film și Media ”Vlad Mugur”
7 Roxana Vornicu cercetător independent Dragos Dacian CS-UBB
8 Ullmann Tamas Universtatea Eötvös Lóránd, Budapesta Ungaria Veress Carol/Szigeti Attilla Centrul de Filosofie Aplicată

Advanced Fellowships Externe acordate în competiția 2 – perioada de implementare iulie-noiembrie 2019

Nr. Crt. Nume și prenume beneficiar Instituția de proveniență a beneficiarului Nume și prenume reprezentant UC/CS-UBB UC/ CS-UBB
1 Cooper Chris Emeritus Professor at the University of Essex, Honorary Professor at University College London) Silaghi-Dumitrescu Radu Centrul de Cercetare în Heterochimie Fundamentală și Aplicată (METALOMICA)
2 Marc Lamy de la Chapelle Universitatea Le Mans, Franta Aștilean Simion ICI-BNS
3 Ivanovski Vladimir Ss. Cyril and Methodius University in Skopje Silaghi-Dumitrescu Luminița Centrul de Cercetare în Heterochimie Fundamentală și Aplicată (METALOMICA)
4 Olay Csaba Universtatea Eötvös Lóránd, Budapesta Ungaria Veress Carol/Szigeti Attilla Centrul de Filosofie Aplicată
5 Pârvulescu Constantin University of St. Gallen Runcan Miruna Centrul de Cercetare și Creație in Teatru, Film și Media ”Vlad Mugur”
6 Duba William Univ. din Fribourg, Institut des Etudes Medievales, Elveția Baumgarten Alexander CS-UBB
7 Grellard Christophe Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, Franța Baumgarten Alexander CS-UBB