Advanced Fellowships Externe acordate în competiția 1  – perioada de implementare februarie-iunie 2019

prin proiectul 33PFE/2018 (INFRASTRUCTURA STRATEGICĂ LA UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DE TEHNOLOGII NOI ȘI EMERGENTE – 2018-2020), finanțat în cadrul competiției 2018 Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, organizată de Ministerul Cercetării și Inovării.

Nr. Crt. Nume și prenume beneficiar Instituția de proveniență a beneficiarului Unitatea de cercetare gadză din UBB/ CS-UBB
1 Gyorgy Szabo Research Institute for Technical Physics and Materials Science in Budapest, Hungary CS-UBB
2 Ingve Simonsen Physics at the Norwegian Institute of Science and Technology in Trondheim, Norway CS-UBB
3 Najdoski Metodija Ss. Cyril and Methodius University in Skopje Centrul de Cercetare în Heterochimie Fundamentală și Aplicată (METALOMICA)
4 Witek Magdalena Academia de Științe din Polonia Centrul de Biologie Sistemică, Biodiversitate și Bioresurse
5 Barroso-Flores Joaquin National Autonomous University of Mexico Centrul de Cercetare în Heterochimie Fundamentală și Aplicată (METALOMICA)
6 Pârvulescu Constantin University of St. Gallen Centrul de Cercetare și Creație in Teatru, Film și Media ”Vlad Mugur”
7 Roxana Vornicu cercetător independent CS-UBB
8 Ullmann Tamas Universtatea Eötvös Lóránd, Budapesta Ungaria Centrul de Filosofie Aplicată

Advanced Fellowships Externe acordate în competiția 2 – perioada de implementare iulie-noiembrie 2019

Nr. Crt. Nume și prenume beneficiar Instituția de proveniență a beneficiarului Unitatea de cercetare gadză din UBB/ CS-UBB
1 Cooper Chris Emeritus Professor at the University of Essex, Honorary Professor at University College London) Centrul de Cercetare în Heterochimie Fundamentală și Aplicată (METALOMICA)
2 Marc Lamy de la Chapelle Universitatea Le Mans, Franta ICI-BNS
3 Ivanovski Vladimir Ss. Cyril and Methodius University in Skopje Centrul de Cercetare în Heterochimie Fundamentală și Aplicată (METALOMICA)
4 Olay Csaba Universtatea Eötvös Lóránd, Budapesta Ungaria Centrul de Filosofie Aplicată
5 Pârvulescu Constantin University of St. Gallen Centrul de Cercetare și Creație in Teatru, Film și Media ”Vlad Mugur”
6 Duba William Univ. din Fribourg, Institut des Etudes Medievales, Elveția CS-UBB
7 Grellard Christophe Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, Franța CS-UBB

Advanced Fellowships Externe acordate în competiția 3/4 – perioada de implementare septembrie-noiembrie 2020

Nr. Crt. Nume și prenume beneficiar Instituția de proveniență a beneficiarului Unitatea de cercetare gadză din UBB/ CS-UBB
1 Azadi Hossein Ghent University, Belgium ISUMADECIP
2 Bárdosi Ildikó Franz Liszt Academy of Music, Budapest Centrul de cercetare, formare și consultanță muzicală
3 Bene László Eötvös Loránd University Filosofie Aplicată
4 Bíró Tamás Institutul de Fizica Wigner, Budapesta CS-UBB
5 Galoș Diana Roxana Yale University and European University Institute Centrul pentru Studiul Comparat al Migraţiei (CSCM)
6 McGuinness Patrick University of Oxford Centrul de Cercetare a Romanului Britanic
7 Nagy Norbert State Institute of Art Felice Palma din Massa, Italia Centrul de cercetare, formare și consultanță muzicală
8 Sorgner Stefan Lorenz John Cabot University, Roma, Italy Centrul de Filosofie Aplicată
9 Wilson Michael Thomas University of Essex CS-UBB
10 Irene Zavattero Univ. din Trento, Istituto di Studi Medievali Centrul de Filosofie Antică și Medievală/ CS-UBB