Advanced Fellowships Interne acordate în competiția 1  – perioada de implementare februarie-iunie 2019

prin proiectul 33PFE/2018 (INFRASTRUCTURA STRATEGICĂ LA UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DE TEHNOLOGII NOI ȘI EMERGENTE – 2018-2020), finanțat în cadrul competiției 2018 Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, organizată de Ministerul Cercetării și Inovării.

Nr. Crt. Tip fellowship Nume și prenume beneficiar UC implementare proiect
1 Excelență culturală/artistică Borza Cosmin  Centrul Ekphrasis
2 Stan Adriana  Centrul de Cercetare a Imaginarului PHANTASMA
3 Țolaș Florin  Centrul Ekphrasis
4 Excelență didactică susţinută de cercetarea științifică Rüsz-Fogarasi Enikő Centrul de Filosofie Aplicată
5 Tudurachi Adrian  Centrul Ekphrasis
6 Dulamă Maria Eliza Work and Organizational Psychology Research Center WOP-RC
7 Excelenţă în activitatea de inovare Avram Horea  Centrul Ekphrasis
8  

 

Excelență în activitățile de CDI

Baricz Árpád Centrul de Cercetare Analiză Aplicată
9 Batori Anna Centrul de Cercetare şi Creatie în Teatru, Film şi Media “Vlad Mugur”
10 Dabija Cristian Institutul de Cercetări Europene
11 Domșodi Dana Centrul de Studiere a Populaţiei
12 Forray Ferenc Centrul de Cercetări Geologice Integrate
13 Ghiran Ana-Maria Centrul de Cercetări în Informatică Economică
14 Hartel Tiberiu Rudolf Centrulului de Biologie Sistemică, Biodiversitate și Bioresurse (3B)
15 Kristaly Alexandru Centrul de Cercetare Analiză Aplicată
16 Mare Codruța Centrului de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă
17 Păun Dragoș Institutul de Cercetări Europene
18 Pop Doru  Centrul Ekphrasis
19 Ursa-Pop Mihaela  Centrul de Cercetare a Imaginarului PHANTASMA
Fellowship dedicat ”Centenarului Marii Uniri” 
1 Excelență didactică susţinută de cercetarea științifică Hunyadi Attila Gábor Centrul de Filosofie Aplicată
2 Excelență în activitățile de CDI Tiron-Tudor Adriana Centrul de Științe Umaniste Digitale Transilvania DigiHUBB
3 Excelență culturală/artistică Gabor Xantus Centrul de Cercetare și Creație in Teatru, Film și Media ”Vlad Mugur”

Advanced Fellowships Interne acordate în competiția 2 – perioada de implementare iulie-noiembrie 2019

Nr. Crt. Tip fellowship  Nume și prenume beneficiar UC implementare proiect
1 Excelență culturală/artistică Smarandache Ligia Centrul de Cercetare şi Creatie în Teatru, Film şi Media “Vlad Mugur”
2 Excelență didactică susţinută de cercetarea științifică Niculescu Virginia Centrul de Cercetare Analiză Aplicată
3 Poenar Horea  Centrul de Cercetare a Imaginarului PHANTASMA
4 Vescan Andreea  Centrul de cercetare – Inginerie Software
5 Dioșan Laura Centrul de Cercetare Inteligenţă Computaţională Aplicată
6 Excelență în activitățile de CDI Cândea Diana Institutul Internațional de Studii Avansate în Psihoterapie și Sănătate Mintală Aplicată
7 Kerekes Erzsebet Centrul de Filosofie Aplicată
8 Petrescu Dacinia-Crina Institutul de Cercetări pentru Sustenabilitate şi Managementul Dezastrelor bazate pe Calcul de Înaltă Performanţă (ISUMADECIP)
9 Petrescu-Mag Ruxandra Malina Institutul de Cercetări pentru Sustenabilitate şi Managementul Dezastrelor bazate pe Calcul de Înaltă Performanţă (ISUMADECIP)
10 Crăciun Florin  Centrul de cercetare – Inginerie Software
11 Excelență în activitățile de CDI/Excelență didactică susţinută de cercetarea științifică Ilovan Oana Centrul de Cercetare a Aşezărilor şi Urbanism
12 Excelență didactică susţinută de cercetarea științifică Popa-Bota Ioan Centrul de Cercetare „Ioan Lupaș”
13 Excelență în activitățile de CDI Cardoș Roxana Institutul Internațional de Studii Avansate în Psihoterapie și Sănătate Mintală Aplicată
14 Telegdi-Csetri Viorela Centrul de Studiere a Populaţiei

Advanced Fellowships Interne acordate în competiția 3 – perioada de implementare ianuarie-august 2020

Nr. Crt. Tip fellowship  Nume și prenume beneficiar UC implementare proiect
1 Excelență didactică susținută de cercetarea științifică Dincă Adinel-Ciprian TRANS.SCRIPT – Centru de Diplomatică și Paleografie Documentară Medievală
2 Dulamă Maria-Eliza Work and Organizational Psychology Research Center, WOP – Research Center
3 Grecea Olivia Monica Centrul de Cercetare și Creație în Teatru, Film și Media ”Vlad Mugur”
4 Guran Adriana Centrul de Cercetare în Inginerie Software
5 Excelență în activitatea de inovare Kis Boglarka Mercedesz Centrul Cercetări Geologice Integrate
6 Excelență în activitățile de CDI Pop Doru Ekphrasis
7 Excelență didactică susținută de cercetarea științifică Rusu Ioana ICI-BNS
8 Excelență artistică/culturală Sofalvi Emese Phantasma
9 Excelență în activitățile de CDI Suciu Mihai Centrul pentru Studiul Complexității
10 Excelență în activitățile de CDI Tămaș Dan Mircea Centrul Cercetări Geologice Integrate
11 Excelență în activitatea de inovare Păsărelu Costina-Ruxandra Institutul Internațional de Studii Avansate în Psihoterapie și Sănătate Mintală Aplicată
12 Excelență în activitățile de CDI Sălcudean Ileana Nicoleta Ekphrasis

Advanced Fellowships Interne acordate în competiția 4 – perioada de implementare septembrie-octombrie 2020

Nr. Crt. Tip fellowship  Nume și prenume beneficiar UC implementare proiect
1 Excelenţă în activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) Monica Violeta Achim Institutul de Cercetări Europene
2 Excelenţă în activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) Camelia Chira Centrul de Cercetare Inteligenţă Computaţională Aplicată
3 Excelenţă în activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) Cristian-Dan Dabija Institutul de Cercetări Europene
4 Excelență didactică susţinută de cercetarea științifică Eliza Maria Dulamă Work and Organizational Psychology Research Center WOP-RC
5 Excelență didactică susţinută de cercetarea științifică Adriana Guran Centrul de cercetare în Inginerie Software
6 Excelență didactică susţinută de cercetarea științifică Oana Ilovan Centrul de Cercetare a Așezărilor și Urbanism
7 Excelenţă în activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) Cezar Iulius Macarie Centrul de Studiere a Populației
8 Excelenţă artistică/culturală Anca Meiroșu Filosofie Antică și Medievală
9 Excelenţă artistică/culturală Noemi Miklos Centrul de Cercetare a Imaginarului
10 Excelenţă în activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) Zsolt Pap Institutul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare în Științe Naturale Aplicate (ICDI-SNA)
11 Excelenţă în activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) Monica Potara ICI-BNS – Centrul de Nanobiofotonică şi Microspectroscopie Laser
12 Excelenţă în activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) Milica Todea ICI-BNS
13 Excelență didactică susţinută de cercetarea științifică Lucian Turcu Institutul de Istorie Ecleziastică „Nicolae Bocşan”
14 Excelenţă în activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) Adriana Vulpoi ICI-BNS