Granturi interne UBB pentru susținerea infrastructurii strategice de cercetare

Unități de cercetare susținute în perioada februarie – noiembrie 2019 în vederea extinderii rețelei r-UBB pentru întreținerea echipamentelor existente și dotarea cu echipamente noi

prin proiectul 33PFE/2018 (INFRASTRUCTURA STRATEGICĂ LA UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DE TEHNOLOGII NOI ȘI EMERGENTE – 2018-2020), finanțat în cadrul competiției 2018 Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, organizată de Ministerul Cercetării și Inovării.

Nr. Crt. Denumire unitate de cercetare 
1 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio- Nano-Științe – ICIBNS:

– Centrul de Nanobiofotonică și Microspectroscopie Laser

– Centrul de Analize Fizico- Chimice- Centrul de materiale nanostructurate și biointerfețe

2 Institutul Internațional de Studii Avansate în Psihoterapie și Sănătate Mintală Aplicată
3 Institutul de Fizică “Ioan Ursu”:

– Centrul de Fizică Biomoleculară

– Centrul Naţional de Rezonanţă Magnetică

– Laboratorul de măsurători magnetice

4 Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan”-ICCRR
5 Institutul de Cercetări pentru Sustenabilitate şi Managementul Dezastrelor bazat pe Calcul de Înaltă Performanţă – ISUMADECIP:

– Laboratorul de Calcul de Înaltă Performanță

6 Centrul de Cercetare în Domeniul Ingineriei Chimice Asistate de Calculator
7 Centrul de Cercetare în Heterochimie Fundamentală și Aplicată – METALOMICA
8 Centrul de Chimie Supramoleculară Organică și Organometalică – CCSOOM
9 Centrul de Cercetare Biocataliză şi Biotransformări
10 Centrul de Cercetări Geologice Integrate 

– Laboratorul de Geochimie și Geocronologie Izotopică

11 Centrul ANALYTICA
12 Centrul de Cercetări în Informatică Economică
13 Centrul de Cercetare a Hazardelor și Riscurilor Geografice
14 Centrul de Biologie Sistemică, Biodiversitate şi Bioresurse – 3B

– Laboratorul de Sociobiologie și Ecologia Insectelor