Unități de cercetare susținute în perioada februarie – noiembrie 2019 în vederea extinderii rețelei r-UBB pentru întreținerea echipamentelor existente și dotarea cu echipamente noi

prin proiectul 33PFE/2018 (INFRASTRUCTURA STRATEGICĂ LA UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DE TEHNOLOGII NOI ȘI EMERGENTE – 2018-2020), finanțat în cadrul competiției 2018 Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, organizată de Ministerul Cercetării și Inovării.

Nr. Crt. Denumire unitate de cercetare 
1 Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio- Nano-Științe – ICIBNS:

– Centrul de Nanobiofotonică și Microspectroscopie Laser

– Centrul de Analize Fizico- Chimice- Centrul de materiale nanostructurate și biointerfețe

2 Institutul Internațional de Studii Avansate în Psihoterapie și Sănătate Mintală Aplicată
3 Institutul de Fizică “Ioan Ursu”:

– Centrul de Fizică Biomoleculară

– Centrul Naţional de Rezonanţă Magnetică

– Laboratorul de măsurători magnetice

4 Institutul de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan”-ICCRR
5 Institutul de Cercetări pentru Sustenabilitate şi Managementul Dezastrelor bazat pe Calcul de Înaltă Performanţă – ISUMADECIP:

– Laboratorul de Calcul de Înaltă Performanță

6 Centrul de Cercetare în Domeniul Ingineriei Chimice Asistate de Calculator
7 Centrul de Cercetare în Heterochimie Fundamentală și Aplicată – METALOMICA
8 Centrul de Chimie Supramoleculară Organică și Organometalică – CCSOOM
9 Centrul de Cercetare Biocataliză şi Biotransformări
10 Centrul de Cercetări Geologice Integrate 

– Laboratorul de Geochimie și Geocronologie Izotopică

11 Centrul ANALYTICA
12 Centrul de Cercetări în Informatică Economică
13 Centrul de Cercetare a Hazardelor și Riscurilor Geografice
14 Centrul de Biologie Sistemică, Biodiversitate şi Bioresurse – 3B

– Laboratorul de Sociobiologie și Ecologia Insectelor

Unități de cercetare susținute în perioada februarie – noiembrie 2020 în vederea extinderii rețelei r-UBB pentru întreținerea echipamentelor existente și dotarea cu echipamente noi

Nr. crt. Denumire unitate de cercetare
1 – Centrul de Cercetări Geologice Integrate din cadrul Departamentului de Geologie al Facultății de Biologie și Geologie
2 – Centrul de Biologie Sistemică, Biodiversitate şi Bioresurse (Centru 3B)
3 – Centru de Cercetare în Domeniul Ingineriei Chimice Asistate de Calculator
4 – Laboratorul de Microscopie Electronică “C. Crăciun”
5 – Centrul de cercetare pentru analize chimice avansate, intrumentație și chemometrie ANALYTICA
6 – Centrul de Diplomatică și Paleografie Documentară Medievală TRANS.SCRIPT
7 – Institutul Internaţional de Studii Avansate în Psihoterapie şi Sănătate Mintală Aplicată
8 – Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe (ICI-BNS) – Centrul de Nanobiofotonică și Microscopie Laser
9 – Institutul de Fizică „Ioan Ursu”, Centrul de cercetare în Fizica Stării Condensate şi a Materialelor Avansate
10 – Institutul de Cercetări în Chimie”Raluca Ripan”-ICCRR
11 – Centrul de Cercetare, Formare și Consultanță Muzicală din cadrul Facultății de Teologie Reformată
12 – Institutul de Fizică „Ioan Ursu”, Centrul de Fizică Biomoleculară
13 – Laboratorul de Calcul de Înaltă Performanță din cadrul Institutului de cercetări pentru sustenabilitate şi managementul dezastrelor bazat pe calcul de înaltă performanţă – ISUMADECIP
14 – Centrul de Chimie Supramoleculara Organica si Organometalica – SOOMCC
15 – Centrul Naţional de Rezonanţă Magnetică
16 – ICI-BNS (Centrul de Biologie Moleculară; Centrul de Materiale Nanostructurate și Bionanointerfeţe; Centrul de Bionanofotonica și Microspectroscopie Laser; Centrul de Structură Moleculară si Dinamică, Centrul de Radioactivitate a Mediului și Datare Nucleară, Centrul de Analize Fizico-Chimice)

– Centrul de Cercetări Geologice Integrate din cadrul Departamentului de Geologie al Facultății de Biologie și Geologie
– Centrul de Biologie Sistemică, Biodiversitate şi Bioresurse (Centru 3B)
– Centru de Cercetare în Domeniul Ingineriei Chimice Asistate de Calculator
– Laboratorul de Microscopie Electronică “C. Crăciun”
– Centrul de cercetare pentru analize chimice avansate, intrumentație și chemometrie ANALYTICA
– Centrul de Diplomatică și Paleografie Documentară Medievală TRANS.SCRIPT
– Institutul Internaţional de Studii Avansate în Psihoterapie şi Sănătate Mintală Aplicată
– Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe (ICI-BNS) – Centrul de Nanobiofotonică și Microscopie Laser
– Institutul de Fizică „Ioan Ursu”, Centrul de cercetare în Fizica Stării Condensate şi a Materialelor Avansate
– Institutul de Cercetări în Chimie”Raluca Ripan”-ICCRR
– Centrul de Cercetare, Formare și Consultanță Muzicală din cadrul Facultății de Teologie Reformată
– Institutul de Fizică „Ioan Ursu”, Centrul de Fizică Biomoleculară
– Laboratorul de Calcul de Înaltă Performanță din cadrul Institutului de cercetări pentru sustenabilitate şi managementul dezastrelor bazat pe calcul de înaltă performanţă – ISUMADECIP
– Centrul de Chimie Supramoleculara Organica si Organometalica – SOOMCC
– Centrul Naţional de Rezonanţă Magnetică
– ICI-BNS (Centrul de Biologie Moleculară; Centrul de Materiale Nanostructurate și Bionanointerfeţe; Centrul de Bionanofotonica și Microspectroscopie Laser; Centrul de Structură Moleculară si Dinamică, Centrul de Radioactivitate a Mediului și Datare Nucleară, Centrul de Analize Fizico-Chimice)