Cod proiect: P_40_374, nr. contract 14/01.09.2016

Titlul: ”Parteneriat pentru transferul de tehnologii inovative și materiale avansate în domeniul artelor vizuale (producție, conservare, restaurare)

Director de proiect: Lect. dr. Alin Mihăilă

Data concursului: 04.11.2020

Tipul postului: suport administrativ

Detalii: romana/engleza