Ministerul Educaţiei şi Cercetării a aprobat lansarea competiţiei de proiecte bilaterale România-Comunitatea Valonă-Belgia, din cadrul Programului P3 – Cooperare Europeană şi Internaţională, Subprogramul 3.1 – Bilateral/multilateral, Proiecte de mobilități, PNCDI III.

Pachetul de informații al competiției poate fi consultat aici.

Obiectivul apelului este consolidarea cooperării științifice între România și țările partenere prin finanțarea bilaterală/multilaterală a mobilității cercetătorilor din aceste țări.

Bugetul competiției este de 1.000.000 lei (500.000 lei pentru fiecare dintre anii 2021 și 2022). Durata maximă a unui proiect este de 24 de luni.

Declarații necesare depunerii propunerilor de proiecte: (se completează, se semnează, se scanează și se încarcă în platforma de depunere on-line)

Anexa 1 – Cerere de finanțare
Anexa 3 – Declarație privind neimplicarea ajutorului de stat
Anexa 4 – Declarație de nefinanțare din alte surse

Anexa 5 – Declarație de eligibilitate
Anexa 6 – Declaraţie pe propria răspundere a coordonatorului român
Anexa 7 – Declaraţie pe propria raspundere a instituţiei gazdă coordonatoare din România
Anexa 8 – Acord ferm de colaborare între partenerii români (dacă este cazul)

Acord de colaborare între instituțiile gazdă participante în proiect RO-BE

Informații utile:

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 30 octombrie 2020 ora 14:00.
Platforma de depunere on-line a cererilor de finanțare va fi disponibilă din data de 15 octombrie 2020 la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.

Persoane de contact CMCS:

Bianca Crainic-Irimie – bianca.irimie@ubbcluj.ro

Alina Marcoci – alina.marcoci@ubbcluj.ro