Nr. crt Domeniu Cod proiect Titlu proiect Director de proiect Rapoarte de implementare
1 Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră) CNFIS-FDI-2021-0087 Facilitarea integrării tinerilor din mediul academic prin politici de inclusiune, pe piața muncii – AccesUBB Prof. dr. Bálint Markó Raport de implementare 2021
2 Internaționalizarea învățământului superior din România CNFIS-FDI-2021-0208 Creşterea gradului de incluziune şi digitalizare a procesului de internaţionalizare a învăţământului superior românesc Prof. dr. Călin Rus Raport de implementare 2021
3 Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităţilor CNFIS-FDI-2021-0084 Dezvoltarea Gradinii Botanice “Alexandru Borza” din Cluj-Napoca – centru de educaţie ecologică şi cultură Conf. dr. Mihai Puşcaş Raport de implementare 2021
4 Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților CNFIS-FDI-2021-0057 First Step in Entrepreneurship Conf. dr. Vincenţiu Vereş Raport de implementare 2021
5 Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice CNFIS-FDI-2021-0042 Educaţie de calitate la Universitatea Babeş-Bolyai Conf. dr. Anna Soós Raport de implementare 2021
6 Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități CNFIS-FDI-2021-0061 Susţinerea capacităţii instituţionale pentru cercetare la UBB prin proiecte/teme de cercetare multi- şi transdiciplinare în cadrul Școlilor Academice de Știinţă ale UBB Prof. dr. Adrian Petrușel Raport de implementare 2021