UEFISCDI a lansat competiția – 2023 – pentru finanțarea proiectelor de cercetare exploratorie – PCE; detalii asupra competiției se găsesc la https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-exploratorie-pce

INFORMAȚII UTILE

SCOPUL COMPETIȚIEISprijinirea și promovarea cercetării știintifice fundamentale  și/sau exploratorii din Romania. Programul se adresează cercetătorilor cu performanțe demonstrate prin calitatea și recunoașterea internațională a rezultatelor științifice.

CRITERII de ELIGIBILITATE pentru directorul de proiect:

  • este doctor în științe și îndeplinește standardele minimale de eligibilitate prevăzute în Anexa 1 a pachetului de informații;
  • este angajat în instituția gazdă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată care acoperă cel puțin perioada contractului de finanțare sau are acordul de angajare, din partea instituției gazdă, cel puțin pe perioada contractului de finanțare;
  • poate depune o singură propunere de proiect de tip PCE sau TE – competițiile 2023; în cazul în care directorul de proiect conduce un proiect de tip PD, TE sau PCE aflat în derulare – la data de închidere a perioadei de depunere a cererilor de finanțare, în ultimele 12 luni de derulare ale proiectului – poate candida pentru obținerea unei finanțări pentru un proiect de tip PCE 2023, care va începe ulterior finalizării proiectului aflat în derulare.

ECHIPA PROIECTULUI este decisă de directorul de proiect, structura acesteia (minim 3 persoane, incluisv directorul de proiect) fiind următoarea:

  • directorul de proiect, doctor in științe, având o activitate științifică cu relevanță națională și internațională;
  • un număr de cercetători cu experiență (mai mult de 12 ani de la obținerea titlului de doctor) care vor fi nominalizați. Se poate indica cel mult o pozitie vacantă de cercetător cu experiență nenominalizată;
  • un numar de cercetători postdoctorali, doctoranzi și masteranzi. Nominalizarea membrilor echipei din această categorie în cadrul propunerii de proiect este posibilă, dar nu este necesară.

DURATA unui proiect este de minimum 24 luni – maximum 36 luni.

BUGETUL unui proiect este de maximum 1.200.000,00 lei pentru 36 de luni. Finanțarea maximă acordată pentru un proiect cu o durată mai scurtă de 36 de luni se calculează proporțional cu durata proiectului raportată la 36 de luni.

Bugetul alocat prezentei competiții, pentru întreaga perioadă de derulare a proiectelor este de 78.000.000 lei.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

– cheltuieli de personal – includ salariile membrilor echipei de cercetare cu toate contribuțiile (angajat+angajator) conform Hotărârii nr. 1188 din 29 septembrie 2022 privind aprobarea Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022-2027, Anexa 2;

– cheltuieli de logistică – includ achiziția de echipamente, consumabile de laborator, cheltuieli materiale, cheltuieli pentru diseminare, informare-documentare, acces la infrastructura terților, conform H.G. 134/2011;

– cheltuieli de deplasare – sunt aferente deplasărilor în țară sau în străinătate ale membrilor echipei de cercetare, pentru stagii de documentare sau cercetare, participări la manifestări științifice de prestigiu din domeniul proiectului; se pot finanța și cheltuieli de deplasare ale unor colaboratori din țară sau din străinatate sau ale unor participanți la manifestările științifice organizate în cadrul proiectului, cu respectarea prevederilor legale;

– cheltuieli indirecte (regie) reprezinta 23% din cheltuielile directe: personal + deplasări + logistică (exceptând valoarea cheltuielilor pentru echipamente CD)

DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECTE:

-se realizeaza prin intermediul platformei on-line https://uefiscdi-direct.ro/ nefiind necesară depunerea și în format tipărit;

-platforma de depunere on-line a cererilor de finanțare este disponibilă începând cu data de 9 iunie 2023;

termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 17 iulie 2023, ora 16.

 

Pentru sprijin și suport administrativ (declarații, anexe, semnături instituționale, buget, etc.) vă rugăm să contactați Centrul pentru Managementul Cercetării Știintifice – UBB, pe email, la adresa cercetare@ubbcluj.ro.