Cod proiect: PN II – PT-PCCA-2013- 4 -1006, nr. Contract 65/2014

Titlul:Sistem tehnologic ecologic integrat pentru obtinerea biocombustibililor avansati

Director proiect: Prof. Dr. Ing. Florin Dan IRIMIE

Data concursului: 16.02.2017

Tipul postului: de cercetare

Detalii: romana/engleza