Lista studenților finanțați cu bursă de performanță științifică 2013-2014

Hotărâre Senat Nr. 4510/3.03.2014 Metodologia de acordare a burselor de performanță

Regulament general burse de performanţă la UBB

Regulament burse de performanță 2013-2014

Cerere acordare bursă de performanță 2013-2014

Calendarul competitiei: 

  • recepția dosarelor de la decanatele facultăților însoțite de un proces verbal al clasamentului studenților pe facultate: 25 noiembrie 2013
  • selecție finală Consiliul Științific: 26-29 noiembrie 2013
  • anunț rezultate: 2 decembrie 2013
  • semnarea contractelor de finanțare: 16 decembrie 2013