In vederea continuării programului de consolidare și susținere a cercetării de excelență la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), Consiliul Științific al UBB (CS-UBB) şi  Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) lansează în 2021 aplicaţii academice de tip Fellowships în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0061. Proiectul urmăreşte creşterea impactului cercetărilor din cadrul Școlilor Academice de Știinţă ale UBB prin acordarea de Postdoctoral Advanced Fellowship-uri (PAF) şi International Advanced Fellowships-uri (IAF) centrate pe excelenţă, în vederea dezvoltării de noi teme şi proiecte de cercetare inter-, multi- şi transdisciplinare şi realizarea unor studii şi publicaţii ştiintifice în colaborare cu cercetători ai UBB.

Postdoctoral Advanced Fellowships

 • Se acordă maximum şase (6) Postdoctoral Advanced Fellowships, cercetătorilor postdoctoranzi de la universităţi de prestigiu din ţară şi străinatate care derulează activităţi de cercetare (în sistem on-site sau on-line, cu o afiliere de 6 luni la UBB, iunie-decembrie 2021) în cadrul unităţilor de cercetare acreditate instituţional din Şcolile Academice de Ştiinţă ale UBB;
 • Fellowship-urile se acordă pentru cercetători din afara UBB, cu titlul de doctor obţinut cu cel mult 5 ani în urmă (cel mai târziu la 26 mai 2016) şi care derulează activităţi de CDI de excelență în context inter, multi- şi transdisciplinar, în cadrul unităţilor de cercetare acreditate instituţional din Şcolile Academice de Ştiinţă ale UBB;
 • Perioada de derulare a fellowship-urilor: 1 septembrie – 30 noiembrie 2021;
 • Bursa pentru fiecare Postdoctoral Advanced Fellowship este de 4000 lei/lună și se va acorda prin încheierea unui contract de fellowship/bursă pentru o perioadă de maximum două luni, in intervalul 1 septembrie – 30 noiembrie 2021. Dosarele de candidatură se depun în perioada 27 mai – 10 iunie 2021, la Centrul pentru Managementul Cercetării Ştiinţifice (CMCS), prin e-mail adresat doamnei Mihaela Neamţ (mihaela.neamt@ubbcluj.ro);
 • Dosarul trebuie să conţină:
 1. CV-ul în format Europass, incluzând lista de contribuţii academice relevante ale candidaților (maximum 10 publicaţii);
 2. Proiectul ştiinţific pentru Postdoctoral Advanced Fellowship, de maximum 3 pagini, în format liber, în care candidații descriu activităţile pe care le vor desfăşura în cadrul Institutului STAR-UBB, în concordanţă cu obiectivele şi misiunea institutului şi cu tematica proiectului (multi- şi transdisciplinaritate). Proiectul va evidenția aspectele de cercetare multi- şi transdisciplinare avute în vedere, precum şi formulele de colaborare cu grupuri/centre/institute de cercetare din UBB. Colaborările în logica STEAM (Science/Technology/Engineering/ ArtsHumanities/Mathematics) constituie un avantaj;
 3. Recomandarea sau scrisoarea de susținere din partea uneia dintre unitățile de cercetare acreditate instituţional din UBB. Recomandarea din partea unei unităţi de cercetare de excelenţă constituie un avantaj.
 • Ca urmare a implementării proiectului la UBB, fiecare beneficiar de fellowship are obligaţia de a organiza (on-line/on-site) sub egida Institutului STAR-UBB minimum o conferinţă/comunicare ştiinţifică/seminar ştiinţific/workshop pe o temă de cercetare multi- sau transdisciplinară derulată în una din unităţile de cercetare sau în cadrul unui departament din cadrul Şcolilor Academice de Ştiinţă ale UBB, precum şi realizarea şi trimiterea spre publicare a minimum o lucrare ştiinţifică în colaborare cu un cadru didactic/cercetător al UBB, pe teme de cercetare științifică multi şi transdisciplinară cu relevanță pentru Şcolile Academice de Ştiinţă ale UBB, în reviste/proceedingsuri indexate WoS/Scopus/Erih+.
 • Selecţia aplicaţiilor va fi realizată de Colegiul Operativ al CS-UBB (luându-se în calcul CV-ul, lista publicaţiilor/contribuţiile academice relevante şi proiectul). Se va ţine cont de o repartizare echitabilă a fellowship-urilor pe Şcolile Academice de Ştiinţă ale UBB.
 • Calendarul competiţiei:
Activitate Termen
Lansarea competiţiei 26.05.2021
Depunere dosare 27 mai – 10 iunie 2021, ora 14:00
Verificare eligibilitate – evaluare dosare 11 – 14 iunie 2021
Informarea aplicanţilor asupra rezultatelor preliminare ale evaluării 15 iunie 2021
Primirea contestaţiilor 16 iunie 2021, ora 14:00
Informare asupra rezultatelor finale ale competiţiei 17-18 iunie 2021