In vederea continuării programului de consolidare și susținere a cercetării de excelență la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), Consiliul Științific al UBB (CS-UBB) şi  Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB) lansează în 2021 aplicaţii academice de tip Fellowships în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0061. Proiectul urmăreşte creşterea impactului cercetărilor din cadrul Școlilor Academice de Știinţă ale UBB prin acordarea de Postdoctoral Advanced Fellowship-uri (PAF) şi International Advanced Fellowships-uri (IAF) centrate pe excelenţă, în vederea dezvoltării de noi teme şi proiecte de cercetare inter-, multi- şi transdisciplinare şi realizarea unor studii şi publicaţii ştiintifice în colaborare cu cercetători ai UBB.

International Advanced Fellowships

 • Maximum şase (6) International Advanced Fellowhips, pentru cercetătorii internaţionali de prestigiu din străinătate care să contribuie la dezvoltarea unor noi teme şi proiecte de cercetare inter-, multi- şi transdisciplinare în colaborare cu laboratoarele, centrele sau institutele de cercetare ale UBB (în sistem on-site sau on-line, cu o afiliere de 6 luni la UBB, iunie-decembrie 2021), pentru realizarea de studii şi publicaţii ştiinţifice multi- şi transdisciplinare;
 • Fellowship-urile se acordă pentru cercetători de excepţie (e.g., highly cited researchers, cercetători de la universităţi Top 500 etc), care, prin temele de cercetare propuse, contribuie la dezvoltarea cercetărilor multi- şi transdisciplinare de excelenţă în cadrul unităţilor de cercetare acreditate instituţional din UBB;
 • Perioada de derulare a fiecărui fellowship: 1 septembrie – 30 noiembrie 2021;
 • Bursa pentru fiecare International Advanced Fellowship se acordă pentru o lună în intervalul 1 septembrie – 30 noiembrie 2021 şi este în cuantum de 7500 RON (incluzând şi eventuala deplasare la UBB, cazarea, diurna etc);
 • Fiecare unitate de cercetare acreditată instituţional poate propune un cadru didactic/cercetător de excelenţă din străinătate pentru un fellowship. O propunere, pe domenii CDI strategice ale UBB, poate să fie făcută direct de către Colegiul Operativ al CS-UBB.
 • Dosarele de candidatură se depun/transmit în perioada 27 mai – 10 iunie 2021 la Centrul pentru Managementul Cercetării Ştiinţifice (CMCS), prin e-mail adresat doamnei Mihaela Neamţ (mihaela.neamt@ubbcluj.ro).
 • Dosarul trebuie să conţină:
 1. CV-ul în format Europass şi lista de contribuţii academice relevante ale candidaților (maximum 10 publicaţii);
 2. Proiectul pentru International Advanced Fellowship, de maximum 3 pagini, în format liber; se vor descrie activitaţile care se vor desfăşura în unitatea de cercetare de care a fost propus. Colaborările în logica STEAM (Science/Technology/Engineering/ ArtsHumanities/Mathematics) constituie un avantaj;
 3. Nominalizarea din partea unității de cercetare acreditată instituţional din UBB (respectiv a CS-UBB), incluzând explicitarea măsurii în care candidații vor contribui la dezvoltarea unor noi teme şi proiecte de cercetare multi- şi transdisciplinare în colaborare cu laboratoarele, centrele sau institutele de cercetare ale UBB; Nominalizarea din partea unei unităţi de cercetare de excelenţă constituie un avantaj.
 • Ca urmare a implementării proiectului la UBB, fiecare beneficiar de fellowship are obligaţia de a organiza (on-line/on-site), sub egida Institutului STAR-UBB, minimum o conferinţă/comunicare ştiinţifică/seminar ştiinţific/workshop pe o temă de cercetare multi- sau transdisciplinară derulată în una din unităţile de cercetare acreditate institutional sau în cadrul unui departament din cadrul Şcolilor Academice de Ştiinţă ale UBB, precum şi realizarea şi trimiterea spre publicare a minimum o lucrare ştiinţifică în colaborare cu un cadru didactic/cercetător al UBB, pe teme de cercetare științifică multi- şi transdisciplinară cu relevanță pentru Şcolile Academice de Ştiinţă ale UBB, în reviste/proceedings-uri indexate WoS/Scopus/Erih+.
 • Selecţia aplicaţiilor va fi făcută de Colegiul Operativ al CS-UBB (luându-se în calcul CV-ul şi lista publicaţiilor/contribuţiile academic relevante, proiectul şi prestigiul universităţii/unității CDI din străinătate). Se va ţine cont de o repartizare echitabilă a fellowship-urilor pe Şcolile Academice de Ştiinţă ale UBB.
 • Calendarul competiţiei:
Activitate Termen
Lansarea competiţiei 26.05.2021
Depunere dosare 27 mai – 10 iunie 2021, ora 14:00
Verificare eligibilitate – evaluare dosare 11 – 14 iunie 2021
Informarea aplicanţilor asupra rezultatelor preliminare ale evaluării 15 iunie 2021
Primirea contestaţiilor 16 iunie 2021, ora 14:00
Informare asupra rezultatelor finale ale competiţiei 17-18 iunie 2021