Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0089, nr. contract 68/24.7.2017

Titlul: “Clusteri metalici moleculari: o punte intre molecule mici si nanocristale ”

Director de proiect: Lect.  dr. Alexandru Lupan

Data concursului: 09.10.2018

Tipul postului: de cercetare

Detalii: romana/engleza