Cod proiect: PN-III-P3-3.6-H2020-2016-0015

Titlul: “Premierea H2020 – Integrated dating approach for terrestrial records of past climate using trapped charge methods (INTERTRAP)”

Director de proiect: Dr. Gabor Alida Iulia

Data concursului: 19.09.2018

Tipul postului: de cercetare

Detalii: română / engleză