Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0088, nr. contract  1/2018

Titlul: Structuri ierarhizate şi funcţionalizate pe grafenă, prezentând proprietăţi magnetice, de adsorbţie şi catalitice

Responsabil  UBB partener 1 Prof. dr. Ion Grosu

Data concursului: 15.10.2018

Tipul postului: de cercetare

Detalii:  romana/engleza