Cod proiect: P_40_374, nr. contract 14/01.09.2016

Titlul: “Parteneriat pentru transferul de tehnologii inovative și materiale avansate în domeniul artelor vizuale (producție, conservare, restaurare)

Director proiect: Lect. dr. Alin Mihăilă

Data concursului: 28.06.2019

Tipul postului: suport administrativ

Detalii: romana

Candidat câștigător: Mărincean Adrian