Cod proiect: DREAM

Titlul: Development of Robot-Enhanced therapy for children with AutisM spectrum disorders

Director de proiect: Prof. Univ. Dr. Daniel David

Data concursului: 08.03.2018

Tipul postului: de cercetare

Detalii: romana/engleza