Scopul apelului este îmbunătățirea performanței instituționale a organizațiilor publice de cercetare cu tradiție și cu posibilități de relansare în domenii socio-economice de interes pentru România, prin susținerea competențelor de cercetare existente la nivel instituțional.

Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 25 august 2017, ora 16.00.

  • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: https://uefiscdi-direct.ro;
  • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se gasesc pe platforma de depunere on-line în stare “finalizat“.
Pachetul de informaţii și informațiile cu privire la competiție se găsesc aici.

NOTĂ: Anexele necesare depunerii propunerilor de proiecte se vor solicita de la CMCS.
Persoane de contact CMCS: Mihaela Neamț (e-mail:mihaela.neamt@ubbcluj.ro, tel.int: 5114), Adriana Popescu (e-mail: adriana.popescu@ubbcluj.ro, tel.int: 5114)