Cod proiect: DREAM

Titlul: Development of Robot-Enhanced therapy for children with AutisM spectrum disorders

Director de proiect: Prof. Univ. Dr. Daniel David

Data concursului: 03.08.2017

Tipul postului: de cercetare

Detalii: română/engleză


Rezultat concurs (nume, prenume membru echipă):Selescu Mihaela