Cod proiect: PN II – PT-PCCA-2013- 4 -1006

Titlul: Sistem tehnologic ecologic integrat pentru obținerea biocombustibililor avansați

Director de proiect: prof.dr.ing.Florin-Dan Irimie

Data concursului: 16.02.2017

Tipul postului: de cercetare

Detalii: română/engleză