Procesul de evaluare

Lista de rezerva GTC-UBB-2016

Rezultate finale  2016

Rezultate preliminare GTC-UBB 2016

Rezultate privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate – GTC UBB 2016

Pachetul de informații Granturi pentru tinerii cercetători 2016


Calendarul competiției

Lansare apel: 05.01.2016

Inscrierea în competiţie – depunerea propunerilor de granturi: 18.01.-25.01.2016

Afişarea rezultatelor privind eligibilitatea: 29.01.2016

Procesul de evaluare a propunerilor de granturi  eligibile: 29.01.-26.02.2016

Comunicarea rezultatelor preliminare în urma evaluării: 01.03.2016

Primirea contestaţiilor: 04.03.2016

Publicarea rezultatelor finale prin validarea de către CS – UBB: 10.03.2016

Contractarea: 15.03.2016