Cod proiect: CONVERGE, nr. contract 818135

Titlul:CarbON Valorisation in Energy-efficient Green fuels”

Director proiect: Lect. Dr. Ing. Petrescu Letiția

Data concursului: 18.02.2019

Tipul postului: de cercetare

Detalii: romana/engleza

Candidat câștigător: Galusnyak Ștefan-Cristian