Comisia Europeană a lansat sub-programul Health, demographic change and wellbeing din cadrul pilonului Societal Challenges al programului Horizon 2020 cu scopul de a contribui cu soluții pentru o sănătate mai bună pentru toți prin măsuri precum: tranziția spre o integrare eficientă a medicinii personalizate în sistemele medicale existente, combaterea bolilor infecțioase și a amenințării crescânde a rezistenței antimicrobiene, abordarea nevoilor grupurilor vulnerabile, descifrarea rolului mediului – incluzând schimbările climatice și calitatea aerului- asupra sănătății și dezvoltarea de măsuri de diminuare a efectelor acestuia, explorarea potențialului digital de inovare în domeniul sănătății și asistenței medicale, sau stimularea inovației în domeniul și industria europeană a sănătății prin explorarea și aplicarea tehnologiilor avansate. În prezent sunt active 35 de apeluri în cadrul acestui sub-program, toate cu termen de depunere în luna aprilie 2020. Ele pot fi consultate aici.