Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2019-1908, nr. contract TE 63

Titlul: ”Geochimia emisiilor de gaz din mediul vulcano-tectonic al Carpaților Orientali: impact geologic și social

Director de proiect: Șef lucrări  Kis Boglárka Mercedesz

Data concursului: 28.09.2020

Tipul postului: de cercetare

Detalii: romana/engleza