Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2016-2095, nr. contract 82 din 02/05/2018

Titlul: Fabricare de nanoplatforme senzoristice noi, flexibile şi ieftine pe bază de hartie realizate prin caligrafie plasmonică pentru detecţia ultrasensibilă multiplexată de biomarkeri specifici cancerului (NanoDet4ALL)”

Director de proiect: CS I Dr Monica Focsan

Data concursului: 18.07.2018

Tipul postului: de cercetare

Detalii: romana/engleza