UEFISCDI anunță lansarea competiției pentru PROIECTE DE MOBILITĂȚI  din cadrul “Programului Cercetare” asociat Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 (https://uefiscdi.gov.ro/eea-proiecte-de-mobilitati).

INFORMAȚII UTILE

SCOP/PARTICIPANȚI: instrumentul de finanțare facilitează întâlniri între cercetătorii din Norvegia și România, pentru stabilirea de parteneriate care sa se materializeze în propuneri de proiecte colaborative de cercetare finanțate prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021;
BUGETUL total al competiției este de 90.000 euro;
FINANȚAREA
granturilor de mobilitate pentru cercetătorii din România și Norvegia este după cum urmeză:
– maximum 1.200 de euro pentru mobilități România – Norvegia/Norvegia – România;
– un cercetător poate beneficia de o singură finanțare de acest tip.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare: până la epuizarea bugetului competiției, dar nu mai târziu de 20 noiembrie 2019;
CHELTUIELI ELIGIBILE: transport, cazare, diurnă.
Se estimează finanțarea a maximum 15 mobilități pentru fiecare dintre ariile tematice eligibile – energie, mediu, sănătate, științe sociale și umaniste, TIC și biotehnologii.
Propunerile de proiect se depun utilizând platforma www.uefiscdi-direct.ro, în regim continuu.

Persoane de contact CMCS-UBB: Alina Marcoci – alina.marcoci@ubbcluj.ro / tel: 0264-405300 int 5123 si Bianca Irimie – bianca.irimie@ubbcluj.ro / tel: 0264-405300 int 5110.