Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0088, nr. contract  1/2018

Titlul:  Structuri ierarhizate şi funcţionalizate pe grafenă, prezentând proprietăţi magnetice, de adsorbţie şi catalitice

Responsabil UBB partener P1: Prof. Dr. Ion GROSU

Data concursului: 17.08.2018

Tipul postului: de cercetare

Detalii: romana/engleza