Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0088, nr. contract  1/2018

Titlul: ”Structuri ierarhizate şi funcţionalizate pe grafenă, prezentând proprietăţi magnetice, de adsorbţie şi catalitice

Responsabil de proiect P 1: Prof. Univ. Dr. Grosu Ion

Data concursului: 28.08.2020

Tipul postului: de cercetare

Detalii: romana/engleza