Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0084, nr. contract 13/2018

Titlul: ”Înțelegerea și modelarea structurilor spațio-temporale ale inegalităților și polarizării în relație cu caracteristicile psihologice

Responsabil de proiect P 3: Prof. Univ. Dr. Neda Zoltan

Data concursului: 13.08.2020

Tipul postului: de cercetare

Detalii: romana/engleza