Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0131, nr.contract PCCF 1/2019

Titlul: ”Limbă și cultură germană în România (1918-1933). Realități „post-imperiale“, discurs public și câmpuri culturale”

Responsabil de proiect P 1: Prof. Univ. Dr. Rudolf Gräf

Data concursului: 27.07.2020

Tipul postului: de cercetare

Detalii: română/engleză