Cercetător științific

Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0326, nr. Contract 49PCCDI din 01/03/2018

Titlul: ”Enciclopedia imaginariilor din România. Patrimoniu istoric și identități cultural-lingvistice (ROMIMAG)”

Director proiect: Prof. dr. Corin Braga

Data concursului: 18.03.2020

Tipul postului: de cercetare

Detalii: romana/engleza