Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0350, nr. contract 38PCCDI din 01/03/2018

Titlul: Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu (Graphene4life)

Responsabil de proiect: Conf. Univ. Dr. Lucian Baia

Data concursului: 29.03.2018

Tipul postului: administrativ

Detalii: romana