Cod proiectPN-III-P1-1.1-TE-2019-1633, nr. contract 56/2020

Titlul: ”Abordări bazate pe Teoria Jocurilor pentru Problema Detectării Nodurilor Critice în Rețele Sociale și Economice

Director de proiect:  Conf. dr.Gaskó Noémi/Suciu Mihai

Data concursului: 23.10.2020

Tipul postului: de cercetare

Detalii: română/engleză